Múltunk

Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola

 

                A feljegyzések szerint Üllőn a rendszeres iskolai oktatás a XVII. század közepén indult meg. Az idő múlásával nőtt a település lélekszáma, a XX. század első felében három iskola is működött: katolikus, református és az állami fenntartású nyolc osztályos népiskola.

 

A második világháborút követően – még 1945-ben – a népiskola általános iskolaként működött tovább, bevezetésre került a mai napig érvényben lévő 8+4 osztályos közoktatási képzés.

 

1948. július 1-jén államosították az iskolákat, melynek következményeként megszűnt a keresztény egyházak iskoláztatásban való részvétele. A diákok, a község általános iskolájába járhattak.

A tanulói létszám az évek során folyamatosan növekedett a tanítás több telephelyen is folyt. A napközi otthonos foglalkozás az 1953/54-es tanévtől indult, a csoportok létszáma folyamatosan növekedett. Az 1955/56-os tanévben 33 pedagógus már közel 800 tanuló nevelésével-oktatásával foglalkozott.

 

Az ének-zene tagozat 1958. szeptember 1-jén indult, amely a mai napig meghatározó színfoltja az iskolának. Évfolyamonként általában egy zenei osztály indul, de a magas tanulói létszám miatt előfordul az évfolyamonkénti két osztály. Az 1960-as 70-es években több telephelyen folyta a tanítás, majd 1978-ban adták át az új 16 tantermes iskolát.

 

1991. május 31-én vette fel az intézmény Árpád fejedelem nevét.  A választásban szerepet játszott az is, hogy a honfoglaló fejedelemnek a hagyomány szerint kapcsolódási pontja van a településhez.

A rendszerváltozást követően bevezetésre került az angol nyelv oktatása, az első időszakban óraadó tanárokkal, majd amerikai tanárral. Napjainkban már első osztálytól tanulják a gyerekek a nyelvet, játékos keretek között, a harmadik osztálytól csoportbontásban, differenciáltan történik az oktatás.

2013-tól külföldi egyetemi hallgatókat fogadott az intézmény, akik 6-8 héten keresztül segítették az angol tanárok munkáját.

Fakultatív keretek között indult a gyors-és gépírás a 7. és 8. évfolyamon, melynek sikerén felbuzdulva Gyors-és Gépíró Szakiskola indult 52 tanulóval 1992. szeptemberben. A képzés 1998-ig működött.

 

1992-ben bővítették az iskola épületét, de az egyműszakos oktatás bevezetésének következményeként továbbra is szükség volt a régebbi épületre is.

1998-ban nyolc tanteremmel bővült az iskola, azóta egy telephelyen folyik a tanítás.

Az épület állagának megóvását fontos feladatnak tartja a mindenkori képviselő-testület és az iskolavezetés.

2010-ben megtörtént a világosítás korszerűsítése, a csatornahálózat rendbetétele, illetve a 2015/2016-os tanévben a fűtés korszerűsítésére került sor.

1995-óta tartanak fejlesztő foglalkozásokat az iskola pedagógusai, gyógypedagógusai. 1996-tól speciális tagozattal bővült az intézmény, melyben kis létszámú összevont osztályban képzett gyógypedagógusok foglalkoznak a szegregált formában oktatható SNI-s tanulókkal.

 

1993-tól többnapos kulturális programokkal emlékezünk az iskola névadójára, melybe a település intézményei, civil szervezetei is bekapcsolódnak, az Árpád-napok városi programsorozattá vált.  Az ünnepségsorosat végén Árpád díjjal jutalmazzák az arra érdemes pedagógusokat.

 

1992-óta emlékeznek meg a Föld napjáról, melynek keretében ásvány-és virág kiállítás illetve akadályverseny várja az érdeklődőket.

Az intézmény hosszú ideig ad illetve adott otthont megyei és országos szintű rendezvényeknek:

-          Nyelvünkben élünk

-          Vöröskereszt és Csecsemőápoló verseny

A versenyeztetés, tehetséggondozás kiemelt szerepet kap a Pedagógiai Programban.

 

A tanulók rendszeres résztvevői a különböző tanulmányi-és sportversenyeknek (területi, megyei, országos) ahol rutint szerezhetnek, a befektetett munka függvényében komoly eredményeket érnek el egyéni és csapatszinten egyaránt.

 

Az intézmény saját rendezésű versenyei közül kiemelkedik a területi angol vers-és prózamondó verseny, melynek a zsűri tagjai között az amerikai követség munkatársairendszeresen megtalálhatóak. A verseny 1999-óta kerül megrendezésre.

 

Az emelt szintű ének-zene oktatás köré szerveződik a területi népdaléneklési verseny, melyet 1991-ben szervezett az intézmény először. Kórus-és néptánc találkozót több alkalommal is szerveztünk, a ének-zene verseny a mai napig nagy érdeklődésnek örvend.

 

A hittan oktatása fakultatív módon hosszú ideje jelen volt az iskola életében. 2013-tól tantárgyi keretek között kerül sor a hit-és erkölcstan oktatásra.

 

A 2000-es évek eleje óta folyik a néptánc oktatása, melyet órarendbe építve először a zenetagozatos osztályokban, majd 2010-től minden alsós osztályba járó gyermek tanul heti 1 órában. Felső tagozaton a zenei osztályokban folytatódik a néptánc.

A testnevelés-és néptánc órák ellátása jól megoldott: 1 tornaterem, 1 tükrös táncterem és a Városi Sportcsarnok illetve tágas iskolai sportudvar áll a tanulók és a testnevelők rendelkezésre.

Az intézmény részt vesz az Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik-programjában és a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlásnevelő programjában. Testnevelés órák keretében 2014-óta lehetőség van a téli időszakban jégkorcsolyázásra is.

 

Az úszást fakultatív módon szervezik az alsó tagozatos pedagógusok, 2013. szeptemberétől az 5. osztályosok közel két hónapig járnak uszodába testnevelés óra keretében.

2009 és 2015 között TÁMOP 3.1.4-es uniós pályázatban vett részt az intézmény, melynek eredményeként bővült a szakmai eszköztárunk, a bevont pedagógusok 120 órás továbbképzésben vettek részt, melynek középpontjában a kompetencia alapú oktatás állt.

 

Tizenkét tanterem digitális táblával, projektorral van felszerelve, az IKT alkalmazása egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

2011-óta pályázati pénzen több napos tanulmányi kiránduláson vesznek részt a hetedikes tanulók a  határon túli magyarlakta vidékeket látogatunk: Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság.

 

2014-ben az erdélyi Várfalvai Általános Iskolával testvériskolai kapcsolatot létesített az intézmény, melynek keretében a két iskola tanulói évente ellátogatnak egymáshoz.

 

Védőnői és iskolapszichológusi szolgálat is működik az intézményben, mely megkönnyíti a mindennapos iskolai életet.

A kezdetektől részt vesz az iskola a nagy népszerűségnek örvendő gyümölcsprogramban és az iskolatej programban egyaránt.

 

Induló osztályok:

-          NORMÁL OSZTÁLY:

  • Délelőtt óratervi órák.
  • Délután lehetőség van napközi igénybevételére

-          ÉNEK-ZENEI OSZTÁLY:

  • A diákok emelt óraszámban tanulják a tantárgyakat, megtanulnak furulyázni, illetve a magyar népzenére épülő ritmusérzéket fejlesztő néptánc órákon vesznek részt.
  • Délután lehetőség van napközi igénybevételére

-          ISKOLAOTTHONOS OSZTÁLY:

  • 1-3. osztályig két pedagógus foglalkozik a gyerekekkel váltott műszakban.
  • A tanulók 8-16 óra között sajátítják el a tananyagot, a tanítási órák és a szabadidős tevékenységek váltakoznak.

 

A város általános iskolájában a 2015/2016-os tanévben 798 tanuló folytatja tanulmányait, 40 tanulócsoportban.  A pedagógusok létszáma 61 fő, az oktató-nevelő munkát közvetlen segítők száma: 4 fő (2 iskolatitkár, 1 könyvtáros, 1 pedagógiai asszisztens).

 

Pedagógiai Programunk Hitvallása

 

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

(Szentgyörgyi Albert)

Cimké(k): Iskolánkról
Beküldve: 2010.10.03 21:10
Vissza a lap tetejére